Produktionen av katalogposter är förflyttad från BURK till Libris. BTJ och KB planerar gemensamt anslutningen av bibliotek.