1 april kommer merparten av katalogposterna att produceras i Libris. Tillsammans med KB planerar BTJ nu förflyttningen av katalogpostflödet.