E-hälsa är fortsatt en av de allra hetaste sektorerna för riskkapitalinvesteringar. Så sent som 2017 valde riskkapitalbolaget Backing Minds

Backing Minds stärker sitt engagemang i Dynamic Code

Sara Wimmercranz, Backing Minds

E-hälsa är fortsatt en av de allra hetaste sektorerna för riskkapitalinvesteringar. Så sent som 2017 valde riskkapitalbolaget Backing Minds att investera 10 MSEK i healthtech-företaget Dynamic Code. Sedan dess har företaget, med sitt erbjudande inom säkra hemtester och diagnostik, säkrat en rad strategiska avtal och vidareutvecklat sin redan avancerade tekniska plattform. Nu väljer Backing Minds åter att satsa på Dynamic Code. Vi frågade Sara Wimmercranz, vd och grundare på Backing Minds, om varför de valt att öka sin investering i bolaget. ”En perfekt e-handelsprodukt”. Så löd omdömet sist Backing Minds valde att investera i Dynamic Code. Nu
 investerar ni åter tungt, varför?

– Vi ser att diagnostiken är en viktig pusselbit för att effektivisera såväl digital som traditionell vård. Här är Dynamic Codes CE-märkta hälso- och sjukvårdsplattform i absolut framkant. Dessutom är den väl riggad för internationell expansion. Med det arbete som utförts det senaste året har bolaget landat flera strategiskt viktiga samarbetsavtal med de största apoteken och digitala vårdaktörerna. Utöver det har bolaget också utvecklat tester som inom kort kommer kunna leverera analyssvar på över 97 % av primärvårdens diagnostikbehov.

– När vi gick in i Dynamic Code 2017 var bolaget ett hälsotest-bolag. Idag är det istället ett healthtech-bolag med en plattform som hjälper konsumenter att få rätt diagnos direkt i hemmet. En plattform som samtidigt bidrar till att göra digital vård mer tillförlitlig. Dynamic Code är unikt i att äga hela den här kedjan – med allt från utveckling av nya tester till svarta lådan-algoritmer för skalbar labbanalys. Samt all logistik, något man inte bör underskatta.


Hur ser du på framtiden för Dynamic Code och e-hälsa i stort?

– Vården är överbelastad samtidigt som konsumentens krav på att få kontroll över sin hälsa ökar. Den vård och de lösningar som bäst förmår möta människors behov kommer att gå en ljus framtid till mötes. Speciellt om man lyckas göra det på ett för samhället kostnadseffektivt sätt. Dynamic Code är ett bolag som på riktigt kan effektivisera diagnostiken, inte bara inom e-hälsa utan också inom traditionell vård. Det gör att patienter, oavsett var de befinner sig, kan få tillgång till snabbare och mer kostnadseffektiv sjukvård. Även tekniken för prevention och eftervård kommer med största sannolikhet – och av samma skäl som ovan – att utvecklas snabbt i en mer konsumentnära riktning. Också här väntar stora möjligheter för Dynamic Code.


Hur tror du att efterfrågan på Dynamic Codes erbjudande kommer att utvecklas de kommande åren?

– De stora fördelar som DNA-tekniken erbjuder, både när det gäller tillförlitlighet och kostnadseffektivitet, är något som marknaden håller på att få upp ögonen för. Detta siar om en ökad efterfrågan. Tillsammans med de nya volymtester som ligger i utvecklingspipen ser vi att Dynamic Codes försäljning kommer att öka – inte bara i egna kanaler utan också genom de strategiskt viktiga distributionsavtal och samarbetsavtal som slutits. Här ser vi stor potential till ökad försäljning, både genom aktörer i apoteksledet och de digitala vårdaktörer som i snabb takt tagit marknadsandelar i Europa (det finns ett flertal sådana redan idag). På sikt tror jag att Dynamic Code kommer att vara en samarbetspartner till alla typer av vårdaktörer. Även de mer traditionella. För de tester som bolaget erbjuder innebär ett kostnadsmässigt konkurrenskraftigt upplägg – med snabbare och mer tillförlitlig diagnostik.

 

Till Dynamic Code på Pepins

Följ oss

facebook.pnginstagram.pnglinkedin.pngtwitter.png