<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  4 vinkkiä  tapahtumamarkkinointiin

  Hanna Kuusisto
  28.11.2017 12:05

  Vinkit onnistuneeseen tapahtumamarkkinointiin

  Tapahtumamarkkinointi erottuu edukseen useista perinteisistä markkinointiviestinnän keinoista: se tarjoaa kohderyhmälle arvokasta sisältöä ja vuorovaikutteisen kokemuksen yrityksesi kanssa. Tapoja tapahtumamarkkinoinnin toteuttamiseen on monia, mutta sen taustalla vaikuttavat kuitenkin muutamat periaatteet, joiden tiedostaminen auttaa rakentamaan vakaan pohjan tapahtumien hyödyntämiselle yrityksesi markkinoinnissa.

  Mitä on tapahtumamarkkinointi?

  Tapahtumamarkkinoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa yritys tehostaa tuotteiden, palveluiden tai brändin markkinointia olemalla mukana järjestämässä, järjestämällä itse tai sponsoroimalla tapahtumaa. Markkinointi tehostuu yrityksen ja kohderyhmän vuorovaikutteisten kohtaamisten avulla. Tapahtuma voi olla järjestetty online-ympäristössä, kuten webinaari, tai offline-ympäristössä, kuten messut.

  Tässä artikkelissa keskitytään pääasiassa yrityksen itse järjestämiin offline-ympäristön tapahtumiin, mutta samat periaatteet pätevät pitkälti myös muihin tapahtumamarkkinoinnin muotoihin.

  Tapahtumamarkkinointi osana yrityksen liiketoimintaa

  Usein tapahtumamarkkinoinnin tavoitteiden määrittelyn ja mittaamisen puute johtaa siihen, että tapahtumat nähdään vain PR-toimintana, joka ei ole osa yrityksen markkinointi- ja myyntityötä vaan enemmin ylimääräinen kuluerä. Kuitenkin konkreettiset tavoitteet auttavat tuomaan tapahtumamarkkinoinnin osaksi yrityksen liiketoimintaa, joka tarjoaa erilaisen ja erottuvan kanavan lähestyä yrityksen sidosryhmiä ja tavoitella tuloksia.

  Neljä vinkkiä onnistuneeseen tapahtumamarkkinointiin:

  1. Aseta tapahtumamarkkinoinnille tavoitteet

  Mieti minkä vuoksi järjestät tapahtuman. Esimerkiksi yritys voi järjestää aamiaistapahtuman, jonka tarkoituksena on kerätä uusia liidejä tai workshopin, jossa pyritään parantamaan työnantajakuvaa tai etsimään uusia työntekijöitä yritykselle.

  Kun tapahtumalla on selkeä tarkoitus, on kohderyhmän hahmottaminen, tapahtuman sisällön suunnittelu ja tarkkojen tavoitteiden asettaminen helpompaa. Erityisesti tavoitteiden asettamisessa tulisi noudattaa tiettyjä periaatteita. Vinkkejä fiksujen SMART-kaavan mukaisten tavoitteiden asettamiseen löydät videostamme

  Tapahtuman tavoitteiden lisäksi on tärkeää määrittää mittarit, joilla tavoitteen saavuttamista tullaan mittaamaan. Esimerkiksi jos tavoitteena on ollut kerätä tietty määrä uusia laadukkaita liidejä tapahtuman aikana, voidaan tavoitteen saavuttamista mitata uusien liidien määrällä, niiden laadulla ja niistä seuranneilla uusilla asiakkailla.

  2. Huomioi kohderyhmän tarpeet ja mielenkiinnon kohteet tapahtuman sisällössä

  Sen sijaan, että täytät tapahtumasi oman yrityksesi tuotteiden ja palveluiden mainonnalla, tarjoa yleisölle jotain arvokasta. Mieti mikä kohdeyleisöäsi kiinnostaa, mitkä ovat heidän kohtaamansa ongelmat ja missä teidän yrityksenne voisi heitä auttaa. Näin varmistat, että osallistujat kokevat tapahtuman hyödylliseksi ja rakennat luottamusta brändiäsi kohtaan.

  3. Viesti aktiivisesti koko tapahtuman järjestämisprosessin ajan

  Ennen tapahtumaa: aloita viestiminen riittävän ajoissa

  Jotta kohderyhmäsi löytäisi tapahtumasi, tulee sinun viestiä siitä. Aloita viestiminen mielummin liian aikaisin, kuin liian myöhään. Hyvä nyrkkisääntö on aloittaa viestintä sitä aiemmin, mitä enemmän panostusta tapahtumasi kävijältä vaatii. Jos esimerkiksi järjestät kokopäiväisen tapahtuman, tulisi siitä alkaa viestiä viimeistään 3 kuukautta ennen tapahtumaa. Jos tapahtuman sisältö tuntuu vielä tässä vaiheessa liian keskeneräiseltä, lähetä esimerkiksi Save the date -viesti.

  Suunnittele viestintä vastaamaan tavoitteitasi. Jos tavoitteesi liittyy uusien liidien keräämiseen, mieti millainen tavoittelemasi ideaaliliidi on ja suunnittele viestisi sisältö ja viestintäkanava juuri hänelle sopivaksi. Pääasiallisesti monikanavaisuus on valttia: älä tuudittaudu vain yhden tavan käyttöön, vaan varmista viestisi perille pääsy useamman kanavan hyödyntämisellä. Vältä kuitenkin turhaa spämmäämistä eli viestin lähettämistä henkilöille, joita se ei pätkääkään kiinnosta. Mieti kunkin viestin sisältö ja kohdeyleisö tarkkaan, niin onnistut varmasti.

  Sosiaalisen median hyödyntäminen tapahtumamarkkinoinnissa kannattaa. Se tarjoaa vuorovaikutteisen ja matalan kynnyksen alustan, jossa järjestäjä ja tapahtuman kävijät voivat jakaa tietoa ja keskustella. Tapahtumaa varten kannattaa tehdä sosiaalisen median strategia, jossa määritellään mm. tavoitteet, kohderyhmä, käytettävät kanavat, aikataulu ja mikä tärkeintä, tapahtuman oma hashtag, jonka avulla kaikki tapahtumasta käyty some-viestintä saadaan koottua yhteen.

  Tapahtuman aikana: tarjoa sisältöä myös niille, jotka eivät päässeet osallistumaan

  Jaa sisältöä myös tapahtuman aikana. Erityisesti kuvat ja videot kiinnostavat niitä, jotka eivät päässeet itse paikalle, mutta ovat silti kiinnostuneita tapahtumastasi. Myös livestreamaus on hyvä tapa jakaa tapahtuman sisältöä etänä ja samalla voidaan esimerkiksi kerätä liidejä. Livestreamaus onnistuu esimerkiksi Facebook liven kautta, jonka käyttöön löydät ohjeet HubSpotin ilmaisesta oppaasta.

  Tapahtumapäivä on järjestäjille usein kiireinen ja sen vuoksi sisällönjako voi jäädä toissijaiseksi tehtäväksi. Hyödynnä eri kanavien ajastusmahdollisuuksia ja luo sisältöä jo etukäteen. Esimerkiksi HubSpotissa eri kanavien päivitysten ajastaminen ja hallinta onnistuvat kätevästi samalla työkalulla.

  Tapahtuman jälkeen: hyödynnä kävijöiden huomio

  Älä rajoita viestimistä vain tapahtuman valmisteluun ja tapahtumapäivään. Tavoitteiden kannalta on erityisen tärkeää hyödyntää myös tapahtuman jälkeinen aika.

  Esimerkiksi palautekysely antaa yrityksellesi tietoa siitä, miten onnistuitte ja vinkkejä seuraavan tapahtumanne parantamiseen. Jos tavoitteesi on liittynyt liidien keräämiseen, on tapahtuman jälkeen aloitettava liidien hoivaus looginen jatkumo tapahtumalle. Tietoa liidien hoivauksesta löydät blogiartikkelistamme "Liidien hoivaus - mitä jokaisen markkinoijan tulisi tietää siitä?".

  Hyödynnä tapahtumakävijöiden huomio. Kiitä ja voit samalla esimerkiksi ilmoittaa yrityksesi seuraavasta tapahtumasta. Lisäksi voit huomioida henkilöt, jotka eivät päässeet paikalle, mutta ovat kiinnostuneita tapahtumastasi jakamalla tapahtuman sisällöstä tehtyä koostemateriaalia ladattavassa muodossa.

  Käytä tapahtuman aikana keräämiäsi kuvia ja videoita sekä kävijöiden fiiliksiä myös jälkimarkkinoinnissa ja paranna näin tapahtumasi ja brändisi näkyvyyttä, vaikka itse tapahtuma onkin jo takana päin.

  4. Mittaa tavoitteissa onnistumista määrittämilläsi mittareilla

  Kun tapahtuma on takanapäin, on aika selvittää, miten se onnistui. Fiksujen tavoitteiden ja ennalta määritettyjen mittareiden avulla tämän pitäisi olla helppoa. Kun tapahtumalle voidaan selvittää tavoitteiden toteutuminen, voidaan myös mitata investoinnin kannattavuutta: kannattaako tällaisen tapahtuman järjestäminen jatkossa, sen kustannukset ja saadut hyödyt huomioon ottaen?

  Joidenkin tulosten realisoitumisessa voi mennä hieman aikaa ja kaikkia tuloksia ei ole yhtä helppoa mitata suoraan. Esimerkiksi liidien määrä ja laatu ovat melko helposti mitattavissa, mutta työnantajamielikuvan kehittymisen mittaaminen vaatii hieman enemmän luovuutta ja aikaa.

  Uskaltakaa olla luovia ja suunnitella juuri teidän tavoitteitanne parhaiten palvelevat mittarit, jotta saatte selville myös tapahtumanne tulokset. Siitä tapahtumamarkkinoinnissakin kuitenkin on pohjimmiltaan kysymys.

  Haluatko lisätietoa?

  Lue myös blogiartikkeli, jossa käsittelemme tarkemmin tapahtumamarkkinoinnin toteuttamista käytännössä ja inbound-strategiaa soveltaen.

  Mikäli haluat lisätietoa aiheesta, voit lähettää kysymyksesi tästä.

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!