Blog

Is uw school brandveilig? Zo niet, dan loopt u deze 5 risico's!

Brandveiligheid-risico`s-schoolpand.jpegWist u dat de kans op brand in onderwijsgebouwen 50 keer groter is, dan de kans op brand in woningen? Stel dat er brand uitbreekt op uw school, bent u dan voorzien van goede brandveiligheidsmaatregelen? De brandveiligheid van uw school, moet topprioriteit zijn!

Dit blog gaat over de verschillende risico's wanneer uw schoolpand niet brandveilig is. Denk bij brandveiligheid niet alleen aan blusmiddelen of een brandmeldinstallatie, maar ook aan ontruimingsoefeningen, procedures, onderhoud en administratie. Lees dit blog rustig door en bedenk of u er alles aangedaan heeft, om de risico`s te minimaliseren.

Risico 1: Boetes

Loze meldingen komen helaas regelmatig voor. Om deze loze meldingen tegen te gaan deelt de brandweer in sommige regio's boetes uit, als er teveel loze meldingen voorkomen. De hoogte van de boete verschilt per regio, maar liggen tussen de 300 en de 2000 euro.

Natuurlijk wilt u geen boetes en wilt u daarom loze meldingen voorkomen. Wilt u weten hoe u ze kunt voorkomen? Lees dan mijn blog met 5 tips om loze meldingen te voorkomen!

Risico 2: Slachtoffers tijdens brand

Breekt er brand uit, dan kan dat direct gevolgen hebben voor iedereen die in het schoolpand aanwezig zijn. Denk aan het inademen van rook, of verwondingen door de vlammen. Het gebeurt helaas nog te vaak, dat er bij brand op scholen gewonden vallen.

Daarom is het belangrijk om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op brand en andere calamiteiten. Voorkom situaties waarbij de collega's niet weten waar ze naar toe moeten, omdat ze niet aanwezig waren bij de laatste ontruimingsoefening. Blijf dit risico altijd serieus nemen. Het gaat immers om mensenlevens.

 >> Wilt u een brandmeldinstallatie aanschaffen? In dit blog leggen wij u uit, waar u op moet letten bij het aanschaffen van een brandmeldinstallatie! <<

Risico 3: Financiële schade

De financiële schade bij brand is enorm. Denk aan schade aan het pand, aan het interieur, maar ook verlies van bijvoorbeeld computers. Zorg ervoor dat er u een goede verzekering heeft afgesloten, die (een deel van) de schade kan vergoeden.

Is er zoveel schade dat er hele lokalen zijn afgebrand? Dan kan zijn dat er geen les meer gegeven kan worden. De leerlingen krijgen dan tijdelijk geen onderwijs, wat kan leiden tot ingrijpen van de onderwijsinspectie.

En heeft u niet voldoende maatregelen genomen tegen brand? Dan is de kans op rechtszaken aanzienlijk. Dit alles kunt u voorkomen door de risico's, die uit de RI&E voorvloeien, te dekken. 

Risico 4: Imagoschade

Naast de financiële schade, heeft het ook gevolgen voor de toekomst van de school. Moeten ouders kiezen voor een school voor hun kind(eren)? Dan willen ze zeker weten dat het een veilige plek is, waar ook de brandveiligheid aandacht krijgt. 

Tref vandaag nog maatregelen om het risico op brand te voorkomen. Zorg voor een regelmatige ontruimingsoefening en geef voorlichting aan docenten en leerlingen. Ervaart u hierbij weerstand van docenten? Lees dan dit blog om docenten bij een ontruimingsoefening te betrekken!

Risico 5: Slachtoffers na de brand

Brand kan voor traumatische ervaringen zorgen. Naast de fysieke schade, zoals brandwonden en longproblemen, zijn collega's ontredderd door het onverantwoord handelen van het management. Dit kunt u voorkomen door goede nazorg, eventueel in samenwerking met slachtofferhulp, en duidelijke uitleg over de maatregelen die u neemt om dit nooit meer te laten gebeuren!

Tot slot:

U draagt de verantwoordelijkheid voor uw personeel en de leerlingen op school. En hoewel risico op brand altijd aanwezig blijft, kunt u de kans op brand wel degelijk verkleinen. 

Hoe gaat u om de brandbeveiliging van uw schoolpand?  Een vraag om eens goed over na te denken.

Een brandmeld- en ontruimingsinstallatie zorgt er voor dat u snel kunt ontruimen bij brand. Lees ons e-book over wet- en regelgeving bij het aanschaffen van een brandmeldinstallatie voor meer tips om snel te ontruimen!

New Call-to-action

Deel dit blog: