<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
MfM_logo_main

ONLINE WEBINAR

Hvordan fasilitere gange hos barn med en funksjonsnedsettelse på den mest effektive måten?

Ria Cuppers

Foredragsholder er Ria Cuppers som har 35 års erfaring som fysioterapeut fra Belgia. Hun er en dedikert og engasjert fysioterapeut som ønsker å forbedre hvert enkelt barns motoriske kapasitet for å være aktiv og delta i hverdagen. Hun fokusere på evidensbaserte metoder og inkludere hjelpemidler i rehabiliteringsperspektivet for å støtte barnets utvikling.


Ria er oppfinneren og grunnleggeren av det nye og unike ganghjelpemiddel – Hibbot.

Ria er i tillegg til å være klinisk fysioterapeut også akademisk medarbeider ved Universitetet i Antwerpen, Belgia.

Hun vil i dette webinaret fokusere på:
- Kunnskap om utvikling av gangfunksjon blant barn med funksjonsnedsettelse
- Hibbot som brobygger
- Forskning på Hibbot

Varighet: 1 time

Gjør oppmerksom på at webinaret vil være på engelsk, men det er anledning til å stille spørsmål på norsk.

Dato/tid:

📅 3. December 2020
🕚 10:00 - 11:00
📍 ZOOM Webinar

 

 

REGISTRER DEG FOR WEBINAR